3 თვის ბავშვი სიცოცხლისთვის რისკის შემცველ შენობაში
საზოგადოება