ხელვაჩაურის 2020 ბიუჯეტში ცვლილება შევიდა
საზოგადოება