ავტომობილები, რომლებიც ტექნიკურ ინსპექტირებას ვერ გაივლიან, შესაძლოა, 3 დღეში ერთხელ დაჯარიმდნენ
საზოგადოება