მთიანი აჭარის ტურისტულ მარშრუტებზე მოგზაურების
საზოგადოება