განვითარების გეგმა ცვლილებების გარეშე - მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა ჩაქვში
საზოგადოება