აჭარაში პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქციით დატვირთული ავტომობილები შემოვიდა
საზოგადოება