პროფესიონალი კადრების დევნა თუ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სხვა მიმართულებებით გაძლიერება
სამართალი