ჩინეთის მიერ ნაჩუქარი სწრაფი ტესტები უკვე თბილისშია
საზოგადოება