აჭარაში, ინფრასტრუქტურული პროექტები შეუფერხებლად მიმდინარეობს
საზოგადოება