კიდევ ერთი ინფიცირებული აჭარაში | COVID 19
საზოგადოება