საბანკო კრედიტის პროცენტის გადავადება კიდევ სამი თვით შეგეძლებათ
ეკონომიკა