როგორ აისახა პანდემია სარიტუალო დარბაზების ბიზნესზე
ეკონომიკა