პენიტენციურ დაწესებულებებში ხანმოკლე პაემნები აღდგება
სამართალი