ფერმერებისთვის დახმარების გაცემა დაიწყო
საზოგადოება