დადგება თუ არა ევროკავშირის დაშლის საშიშრობა დღის წესრიგში | რა სახის კრიზისი წარმოქმნა პანდემიან და რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს დასავლეთი
საზოგადოება