ბათუმის მერის დირექტივა საკრებულოს თავჯდომარეს
პოლიტიკა