თუ პირს არასაკმარისი რაოდენობის ნარკოტიკი აღმოაჩნდება არ დააპატიმრებენ
სამართალი