ყინული გალღვა, ღონისძიებები და წვრთნები შეწყდა
საზოგადოება