მოვაჭრეები წლის ბოლომდე გათავისუფლდებიან საიჯარო გადასახადის 50% -ით
ეკონომიკა