კონსტიტუციური კანონის პროექტი მეორე მოსმენით მიღებულია
პოლიტიკა