აჭარაში მცხოვრები დევნილი ოჯახების საცხოვრებელ პირობებს გაეცნენ
საზოგადოება