ბათუმში დეზინსექცია-დერატიზაციის სამუშაოები მიმდინარეობს
საზოგადოება