ბათუმის მერის შეცდომით გაგზავნილი ხმოვანი შეტყობნინება
პოლიტიკა