ბათუმის მერიის ხარჯზე გამწვანებული ხულოს ცენტრი
საზოგადოება