ბათუმის სასაფლაო მეხუთე წელია ექსპლუატაციაში არ შესულა
საზოგადოება