შესაძლოა, ტრანსპორტში კონდიციონერის ჩართვის ნებართვა დაიშვას
საზოგადოება