,,მობილობა ქალაქებისთვის“- ბათუმში ახალი პროგრამის განხორციელება იგეგმება
საზოგადოება