დახოცილი თევზები და ქობულეთი ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე
საზოგადოება