დაკეტილი სამორინეები, თანამშრომლები უხელფასო შვებულებაში
საზოგადოება