ხალხის მიერ არჩეული მერი თანამდებობას ტოვებს
საზოგადოება