აჭარის ჯანდაცვის უკვე ყოფილმა მინისტრმა საქმიანობის 4 წლიანი ანგარიში წარადგინა
პოლიტიკა