გოდერძის ალპური ბოტანიკური ბაღი გაიხსნა
საზოგადოება