ბაგა-ბაღების ჯგუფებში, ბავშვების დასაშვები რაოდენობა განისაზღვრება
საზოგადოება