აბიტურიენტთა ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის შედეგები და შეფასების კრიტერიუმები გამოქვეყნდა
განათლება