საპროტესტო გამაფრთხილებელი აქცია გოდერძის უღელტეხილზე
საზოგადოება