ემუქრება თუ არა სასწავლო პროცესის დაწყებას საფრთხე
განათლება