იუსტიციის სახლებში და 61 საზოგადოებრივ ცენტრში წინასწარი დაჯავშნის სისტემა უქმდება
საზოგადოება