მაჟორიტარების ვინაობა რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი
პოლიტიკა