ტრაგიკულად დაღუპული ბაღის მასწავლებელი პრეზიდენტმა სიკვდილის შემდეგ, მედლით დააჯილდოვა
საზოგადოება