საქართველოში პირველად, კორონავირუსი პარლამენტის დეპუტატსა და მის ცოლს დაუდასტურდათ
ჯანდაცვა