10 სექტემბრის მონაცემებით, 820 სასწავლო დაწესებულებას მიენიჭა უფლება, სასწავლო პროცესი 15 სექტემბრიდან განაახლოს
განათლება