დამბინძურებელი იხდის - რას გულისხმობს ახალი კანონპროექტი
სამართალი