ბათუმის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში, ნარკოტიკული ნივთიერება აღმოაჩინეს
სამართალი