აჭარაში კორონავირუსის შიდა გავრცელება დაიწყო
ჯანდაცვა