ბაღებში საკვები პროდუქტების გაცემა დაიწყო
საზოგადოება