„სოფლის მეურნეობა“ - პოლიტიკურ პარტიებში
საზოგადოება