კორონავირუსის მორიგი მსხვერპლი საქართელოში
ახალი ამბები