გზების დეპარტამენტმა ექსკავატორები შეიძინა
საზოგადოება