ადვოკატის მტკიცებით მას პოლიციელი ემუქრება
საზოგადოება