დირექტორებს უფლებამოსილების ვადა ამოეწურათ
განათლება